Deel deze pagina

CLB Kouterschool

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school en werkt op een discrete wijze.

Het CLB werkt samen met de school, maar behoort er niet toe. De leerling en de ouders kunnen dus, zonder problemen, los van de school bij ons terecht. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad.  

 

De begeleiding van het CLB situeert zich op vier werkdomeinen:

  • leren en ontwikkeling

  • onderwijsloopbaan

  • preventieve gezondheidszorg

  • psychisch en sociaal functioneren.

 

In een CLB werken verschillende vakmensen samen in een team: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pedagogen. Samen met de school zorgt het CLB ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

 

Het CLB waarmee onze school samenwerkt is:

CLB Noordwest-Brabant

Gendarmeriestraat 63

1800 VILVOORDE

Tel.: 02/251 15 55

e-mail: vilvoorde@clbnwb.be

website: www.clbnoordwestbrabant.be

 

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 16.00u.

Het CLB Noordwest-Brabant heeft een schoolnabij team, een leerlingnabij team en een medisch team.

 

Onze contactpersoon is:

Yana Goedgezelschap
Maatschappelijk werker
yana.goedgezelschap@clbnwb.be
+32 490 442 843

Vrij CLB Noordwest-Brabant
Nieuwstraat 120, 1730 Asse
-02 452 79 95
www.clbnoordwestbrabant.be

 

 Klik hier voor de volledige werking van het CLB