Deel deze pagina

Zorg Kouterschool

Visie op zorg

De visie van onze school : “een school voor elk kind” willen we ook doortrekken naar ons zorgbeleid.
De zorg voor alle kinderen gebeurt dagelijks in elke klas. Zo zijn er talrijke initiatieven die door de ganse school genomen worden : hoeken- en contractwerk, computer in de klas, klasdoorbrekend werken, niveaulezen,
het kindvolgsysteem in de kleuterschool en het leerlingvolgsysteem in de lagere school, …
Voor sommige kinderen is dit voldoende en loopt alles van een leien dakje, voor andere kinderen is dit echter niet voldoende.
Zij hebben om bepaalde redenen extra hulp of aandacht nodig. Voor hen voorzien we extra zorg.
De klastitularissen vormen de basis van het zorgbeleid van onze school.
Zij begeleiden, observeren en bieden reeds de eerste hulp in de klas.
Daarnaast informeren zij het zorgteam bij moeilijkheden die extra aandacht vragen.
Het zorgteam gaat dan samen op zoek naar advies, hulp en oplossingen.
Zorg speelt zich af op drie niveaus : schoolniveau, leerkrachtniveau en leerling-niveau.
Het zorgteam bestaat uit de klastitularis, de directie en de zorgjuf. Zij kunnen daarbij rekenen op de steun van het CLB.
Daarnaast kunnen ook de ouders en externen aangesproken worden voor extra hulp en begeleiding.

  • CLB

    Het CLB is een dienst waarop leerlingen, leerkrachten, directie en ouders een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

  • Het pedagogisch project gemeentelijk basisonderwijs